Tjänst på skolan som integrationspedagog på grundskolan

Elever med invandrarbakgrund och som är i behov att lära sig svenska snabbare eller bättre, går ifrån sin egen klass och kommer till en liten grupp några gånger i veckan eller vid behov.

Har arbetat med barn med invandrarbakgrund från grundskolan. Barnen har varit i mindre grupper och uppgiften har till stor del varit att undervisa i svenska. Jag har läst med eleverna.  De har använt Ipad och olika appar som verktyg. Eleverna har gjort skrivövningar. Vi har arbetat med att förstå och förklara ord och begrepp. Vi har också lyssnat musik från elevernas hemländer. Eleverna har ritat, målat , pärlat mm, mm. Dansstopp har vi haft som avslut på lektionerna vilket varit väldigt populärt. I denna lilla grupp har vi haft goda samtal och bra kommunikation om det som kommit upp för stunden. Socialt samspel är en stor del. Idén är att skapa en tjänst på skolan som integrationspedagog på grundskolan. Elever med invandrarbakgrund och som är i behov att lära sig svenska snabbare eller bättre, går ifrån sin egen klass och kommer till en liten grupp några gånger i veckan eller vid behov ( till mig). Integrationspedagogen kan även ha kontakt med föräldrar och hjälpa, förklara och stötta dem i olika skolfrågor. Vara en länk mellan hem och skola.

Eftersom skolan inte har haft någon utbildad integrationspedagog ser jag det som ett stort behov.  Många förändringar kan göras till det bättre för skolan, eleverna, lärarna och rektor med en integrationspedagog som kan komma med nya idéer, arbetsformer och arbetssätt.

Eleverna vill och vågar prata och samarbeta i den lilla gruppen, arbetar motiverat, lär sig kommunicera det svenska språket. Det är lugnt i en liten grupp för inlärningen, lär sig nya ord och begrepp snabbt, lär sig samtalsregler och språkliga strategier. Tala och uttrycka sig på svenska. Integrationspedagogen finns alltid på plats i skolan och är på så sätt alltid tillgänglig.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se