Taligenkänning Socialtjänsten

Taligenkänning innebär att socialsekreteraren kan läsa in sin dokumentation istället för att skriva in den med ett tangentbord.

Tekniken har flera fördelar, till exempel att det går upp till tre gånger så snabbt att tala in sin dokumentation mot att skriva in den. Tjänsten kan appliceras på kommunernas befintliga verksamhetssystem för socialtjänst och socialsekreteraren kan efter en kort utbildning börja använda tjänsten.

Tjänsten kan idag upphandlas via SKL Kommentus nationella ramavtal. Tekniken har flera fördelar, till exempel att det går upp till tre gånger så snabbt att tala in sin dokumentation mot att skriva in den. Dokumentationen gick snabbare och arbetstiden kunde utnyttjas mer effektivt. Arbetet upplevdes som roligare och mindre betungande. De positiva effekterna rapporterades öka över tid. En oväntad effekt var att flera testpersoner som tidigare haft kroniska besvär av smärta i rygg och nacke, upplevde stor förbättring efter bara ett par veckor.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se