Smartboard

Smartboards i klassrummen skulle ge lärarna mer tid till det de är utbildade för och färre extra anpassningar skulle behöva ske lärare till elev.

Elevernas olika lärstilar tillgodoses utan att läraren behöver växla mellan olika fysiska digitala verktyg eller krångla med teknik som inte fungerar i kommunikationen mellan dem. Det underlättar även för läraren då tavlan blir levande och interaktiv där man snabbt kan visa något digitalt, såväl eget material som material på internet, genom att peka på skärmen och även anteckna därtill. Eleverna kan enkelt se lärarens anteckningar på Delta. Veckoplaner och framtida aktiviteter kan skrivas på tavlan och enkelt, automatiskt sparas ned i specifika mappar där såväl elever som vårdnadshavare sedan kan hitta dem. Läraren kan använda samma anteckningar igen, gå tillbaka och förklara eller ta fram dem likt ett bildspel där man har det hela färdigt. Detta ger lärarna mer tid över då mindre tid går åt till att planera undervisning när det de undervisar om automatiskt sparas och sorteras och kan plockas fram igen. De elever som är i behov av anteckningar kan följa med på sin egen dator/ Ipad och de som har svårt att hinna anteckna eller som vill kunna se det som gicks igenom i lugn och ro senare kan gå till aktuell mapp se det som antecknades på tavlan. Elevhälsan kommer även kunna använda smartboarden mer anpassat för mer specifika behov hos elever och exempelvis ordna specifika, privata mappar till elever i behov av särskilt stöd. Men utbudet i vad man kan göra när tavlan blir elektronisk är obegränsad. Vid sjukdom har eleverna lätt att följa med i det som antecknats på tavlan och behöver inte extra genomgång av läraren rörande det. Det skulle också innebära att man inte behöver några projektorer eller projektordukar då allt projiceras upp på tavlan direkt från datorn.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se