Skräpets belastning på miljö & ekonomi

En app som enkelt räknar ut den belastning en viss typ av avfall/skräp har på miljö och ekonomi.

Det finns ett behov av att öka medvetenheten och dessutom kunskapen med fakta kring miljön. Det är dock inte lätt att faktiskt veta vad mitt lilla bidrag eller inte bidrag leder till. Detta skulle en sådan app kunna hjälpa till med.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se