Sammanträdesworkshop

En workshop i början av varje år där man tillsammans sätter möteskalendern för året.

Oftast är det i huvudsak samma möten år från år med vissa justeringar så klart. Men en halvdag på detta skulle effektivisera arbetet och säkerställa beslutsprocessen. Till exempel skulle det alltid kunna vara ett CSG möte inplanerat mellan KSAU (förslag till beslut) och KS (beslut). Man skulle lättare få en överblick när möten passar in i tiden och saker och att ting kan göras (beslutas) i rätt ordning.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se