Sammanslagning av Mottagningsenhet och Arbetsmarknadsenhet

När tillströmningen av nyanlända avtar, måste kommunen arbeta mer med sysselsättningsfrågor och samverka för att de som har svårt för att komma ut på arbetsmarknad kan hitta meningsfull sysselsättning och försörja sig själva.

Detta bidrar till att minska arbetslöshet och utanförskap i kommunen.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se