Resurspool

För att kunna bemöta den resursbrist som har startat inom vissa yrkeskategorier, speciellt inom vård- och omsorg så krävs det samarbete mellan kommunerna.

Som det är nu slåss man om kompetensen vilket gör att kommunerna får betala högt för att få personal. Närkommunerna borde sätta ihop ett gemensamt förslag där man sätter samma löne- och arbetsvillkor samt att man tar fram en gemensam plan för hur man ska kunna anskaffa personal som man erbjuder betald utbildning. Detta för att möta framtidens demografiska behov. En gemensam resurspool borde kunna sättas ihop. Här kommer digitaliseringen bli en viktig del.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se