Praktiksamordning

Företagen i Skaraborg ska få en väg in i kommunen oavsett praktikform (grundskolepraktik, gymnasiepraktik, yrkeshögskolepraktik, feriejobb, nyanlända som behöver praktik mm).

I dagsläget finns ingen organisation för samordning av praktik inom kommunerna. Många olika befattningar är inblandade i praktikfrågor ovetande om varandra. Företag och kommunala verksamheter får förfrågningar från olika håll och har svårt att samordna också pga detta.


Genom samordning och tydligare organisationsstruktur ser vi nytta i mer tidseffektivt och långsiktigare arbete samt smidigare relationer gentemot Skaraborgs arbetsmarknad.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se