Ökad blodgivning Skaraborg

Blodbuss som besöker varje kommun. Det skulle under tiden blodbussen är i respektive kommun finnas möjlighet att under arbetstid gå och donera blod.

Förenkla för kommunanställda att skänka blod. Det finns tre ställen att skänka blod i Skaraborg; Skövde, Lidköping och Falköping. Öppettiderna på Blodcentralerna är begränsade och främst öppna på dagtid. Om en anställd vill skänka blod måste det i princip antingen nyttjas flextid eller tas semester. Det måste även fungera med arbetsplatsen så möjligheten till att skänka blod varierar beroende på vilken verksamhet personen är anställd på. Jag tror att det blir en tröskel och en orsak till att många inte donerar blod. Mitt förslag är att Innovationsslussen utreder och förhoppningsvis inför en förenkling för att skänka blod. Det kan vara samarbete mellan Skaraborgs kommuner och VGR med blodbuss som besöker varje kommun. Verksamheter som behöver vara fullt bemannade ständigt till exempel inom Vård och Omsorg skulle enklare kunna planera att personal är borta en kort stund och stärka upp med vikarie under den dagen. Alternativa förslag är att det blir möjligt att donera blod för kommunanställda på någon av de olika vårdcentralerna i kommunerna under speciella dagar eller att kommunanställda får möjlighet på betald arbetstid besöka blodcentral för att skänka blod. Det tar under 10 minuter att ge blod men rekommenderas att sitta ner och fika efteråt så totalt tar donationen 30 minuter. Kvinnor får ge blod tre gånger per år och män fyra gånger per år.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se