Medarbetar- och chefsakademier

Kompetenshöjande insatser och vänder sig till medarbetare som är motiverade till att ta ett större ansvar för sin egen, arbetsplatsens och organisationens utveckling.

Då det redan finns ett väl fungerande samarbete mellan kommunerna i regionen känns det naturligt att även kunna starta upp en gemensam satsning på medarbetarna. Att ge medarbetarna kunskap om och metoder för bra utvecklings- och förändringsarbete samt värdefulla nätverk.
Deltagarna i utbildningen, deras gemensamma arbete ger personalchefer/personalstrateger en bild över hur det ser ut på olika arbetsplatser. Deltagarna i sin tur sprider ett intresse på sina arbetsplatser av vikten att vara aktiva och engagerade medarbetare. Att samordna utbildningsinsatserna tillsammans med andra kommuner är ekonomiskt fördelaktigt.
Betydelsen av kommunens och förvaltningens rykte som arbetsgivare ska inte underskattas när det gäller att skapa ett varumärke som en tilltalande arbetsplats med en god arbetsmiljö och därigenom öka chanserna vid rekrytering.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se