Kan teknik användas för att skapa fysisk aktivitet på en skolgård?

En TV-skärm som riktas ut mot skolgården visar dansprogram som eleverna följer med i.

Det finns ett behov av olika sätt att röra sig för barn och unga. Ökad rörelse ger resultat både för hälsa och koncentration i skolan.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se