Hållbarhets- och kvalitetsverktyg

Ett verktyg för att jobba med hållbarhet och kvalitet.

På SKLs besöksnäringsdag var det ett seminarium om ett framtaget verktyg för att jobba med hållbarhet och kvalitet i besöksnäringsföretag. Det var en app, mer som ett "dataspel". Den heter way2go. Här kan man lägga in alla sina hållbarhetsparametrar. Man får också tips och idéer på vad man skulle kunna göra för förbättringar för att förbättra sin "score"

Mitt förslag är att man skulle kunna jobba med samma typ av app inom exempelvis vård och omsorg eller skolan. Eller varför inte inom teknisk förvaltning?

Ett bra pedagogiskt verktyg som gör det roligare och enklare att arbeta med hållbarhet. Bättre ekonomistyrning när man ser vad hållbarhetsarbetet ger för ekonomisk effekt. Hela kommunen har nytta av det för att det blir mer lätt att förstå hållbarhetsarbetet

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se