Gemensam ansökningsresurs

Resurser för att ta till sig, bevaka och genomföra ansökningar inom olika områden är begränsad inom kommuner. Tror därför att kommunerna skulle få utbyte av att dela på en eller flera resurser för att få hjälp med ansökning av medel från olika utlysningar.

Ser att flera kommuner skulle vara behjälpta av att dela på resurs för att söka medel från olika instanser. Tror att flera kommuner går miste om medel på grund av kompetens- och tidsbrist, då Skaraborg är ett prioriterat stödområde från finansieringarnas sida.
Fler kommuner skulle få in medel för utveckling av verksamheter och det skulle ge utvecklad service till medborgarna och företagen. Medarbetarna kan delta i projekt som ger kund och medborgarnytta samt ger stimulans/motivation.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se