Framtidens kulturskola

Erbjuda alla barn och unga samma möjlighet till att utöva kultur.

Kulturskolan i Skaraborg är väldigt ojämlik i utbud, avgift, resurser och liknande. Skolchefer och kulturchefer vill gärna se hur man skulle kunna arbeta för att vara mer resurseffektivare men även kunna erbjuda alla barn och unga samma möjlighet till att utöva kultur. Verksamheten och organisationen är väldigt traditionsbunden och få kommuner har börjat titta på andra sätt att arbeta. Regeringen kom ut hösten 2016 med sin utredning En kulturskola för alla där förslag har lagts fram om mer samverkan mellan kommuner och verksamhetsförändring.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se