Förstelärartjänst för förskolan

Tidaholms kommun tillskapar förstelärartjänster även för förskollärare och fritidspedagoger för bästa utveckling av dessa verksamheter.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se