Förebygg och främja friska medarbetare

Skolsköterska gör enklare hälsokontroll i form av blodprov och blodtryck för samtliga medarbetare.

Hälsokontrollen kan ge indikation på personer som ligger i riskzonen och där sätta in åtgärder tidigt, till exempel blodtrycksmedicin, fysisk aktivitet mm.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se