Föräldraresan

Webbaserad föräldrautbildning samlad på plattformen Föräldraresan.

Utbildningen indelad i inför föräldraresan, ny på föräldraresan, 0-1 år, 1-6 år, 7-12 år, 13-16 år, 17-23 år? Man startar en resa likt ett spel och nya vägar öppnas utifrån vad man tidigare lärt sig. Hänger även ihop med lokala/delregionala föräldrastöd som erbjuds fysiskt skapas i samarbete med skola förskola BVC mfl mfl

Den psykiska ohälsan ökar för barn och unga och många insatser sätts in. En av de allra viktigaste insatserna är Föräldrastöd. Föräldrar önskar i stor utsträckning tillgängligt föräldrastöd på webben det finns inte idag. Samlat evidensbaserat stöd.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se