Flex för sfi-elever med specialbehov

Starta en flexibel undervisning för sfi-elever med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, exempelvis PTSD, hör-synnedsättning och värk.

Vi har behov av att utveckla en fungerande plattform, införskaffa anpassade pedagogiska hjälpmedel och samverkan med olika specialpedagogiska instanser.

Elever med denna typen av problem har behov av individanpassad undervisning och har därmed god nytta av vår idé.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se