Filmer för att underlätta i arbetsvardagen

Vi har så många system i våran verksamhet som vi måste arbeta i och ibland så dröjer det mellan gångerna vi är inne. Tanken är att underlätta för alla med inspelade, korta filmer som visar arbetsflödet.

Tanken är att man filmar samtidigt som man gör alla steg och man pratar samtidigt och kan då ge tips och idéer för att underlätta för den som ska fylla i allt och göra alla val. Det blir lättare för medarbetare att se och följa en film på hur man gör än kolla i manualen.

Dessa filmer ligga någonstans där berörda personer kommer åt dem, de ska bara vara ett klick bort. Också bra om filmen kom upp som en mellanstor ruta som är flyttbar på data skärmen så man kan ha dokumentet uppe och se filmen samtidigt som man ser och lyssnar, alltså följa med samtidigt på filmen som man gör momentet man behöver ha hjälp med och kunna pausa och sedan fortsätta. Rubriken på filmerna ska tydligt tala om vad det är för film.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se