SMS-livräddare, utbildning kommunanställda

Sedan sommaren 2015 har den nya appen SMSlivräddare använts i Stockholm för en fortsatt vetenskaplig utvärdering av om frivilliga livräddare, förutom att utföra Hjärt-lungräddning, också kan uppmanas att hämta hjärtstartare.

I oktober 2016 utvidgades projektet också till Västra Götaland. Under hösten 2018 ansluter sig Sörmland och Västmanland och fler regioner är på väg! Vår kommun eller regionen har ingen information om detta på sina hemsidor. Efter alla besparingsförslag från Västra Götaland regionen på ambulansverksamhet skulle fler utbildade kommuninvånare/kommunanställda anslutna till SMS-livräddare betyda liv eller död för de boende i den norra regionen.

Om de kommunanställda och föreningar/frivilligorganisationer fick en HLR-utbildning skulle alla invånare i Gullspångs kommun ha möjlighet till en snabbare hjälp vid ett hjärtstopp . En inventering bör göras om befintlig personal i kommunen har fått utbildning och att alla hjärtstartare är registrerade. Ett samarbete med VGR, frivilliga resursgrupper och kommunerna, Gullspångs kommun , i denna fråga vore det bästa.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se