Webbaserad första-hjälpenkurs för kommunanställda

Då det är svårt att tillse att alla kommunanställda får utbildning i 1a hjälpen löpande kan det vara en idé att ha en webbaserad kurs. Det blir dessutom mycket billigare än att olika enheter och verksamheter gör upphandlingar var för sig.

Vi har haft webbaserad kurs gällande IT-säkerhet och det borde fungera lika med första hjälpen. Hjärt- och lungräddning samt brand är en annan sak och där kan det vara på sin plats med praktiska studier men 1a hjälpen borde vara ok via webb.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se