En särskola för hela Töreboda kommun

Idén är att satsa på att ha en särskoleenhet för hela kommunen.

I nuläget finna en grundsärskola på Kilenskolan samt en grundsärskola på Centralskolan. På Kilenskolan har vi 6 elever och vi har fått kännedom om att det endast kommer att finnas en elev på särskolan till ht-18 på Centralskolans särskola. Det finns även någon/några elev som läser enligt särskolans läroplan på Björkängsskolan. Vår idé är att satsa på en särskoleenhet för hela Töreboda kommun. Vi tänker oss att den skulle ligga på Centralskolan och utvecklas där. Då skulle ADL-träning som eleverna ska ha bli lättillgängligt, närheten till affärer, bibliotek, kanalen, tåg och bussar, bowling mm. Dessutom finns redan handikappanpassat hemkunskapskök, slöjdsal med lärare (som vi i nuläget inte har), bildsal, badhus mm. På Centralskolan utanför Vita villan finns en fotbollsplan, den skulle vi kunna ha till särskolan med en väl anpassad utemiljö, rullstolsgunga och annat som eleverna har rätt till i sin utemiljö. I nuläget finns inget för våra elever som är rullstolsburna på Kilenskolan. Den nuvarande särskolan på Centralskolans lokaler skulle vara bra som särskola, de är nyrenoverad och delvis handikappanpassade. Vi på Kilenskolan har liftar till taken som går att flytta till nya lokaler. Vi tror att det skulle motivera föräldrar/vårdnadshavare att se fördelen med att deras barn börjar i särskola om behovet finns. Vi önskar att man kan tänka stort och framåt och utveckla särskolan vilket kommunen har skyldighet till.

Den lokalen särskolan på Kilenskolan ligger i nu är ett skyddsrum, med tjocka väggar, mkt lite ljusinsläpp (vilket inte är bra för våra elever med synnedsättning). Vi är trångbodda och som det ser ut i höst får vi säkert fler elever. Behovet av nya lokaler är stort och en anpassad utemiljö är också stort. Det skulle bidra till att särskolan kan utvecklas och bli större, elevgruppen skulle bli större vilket bidrar till elevernas sociala utveckling på ett positivt sätt. Att komma närmare centrum skulle ge oss mer möjlighet att genomföra ADL-träning spontant. Verksamheten skulle synas mer och vi skulle ta mer plats i skolan som särskola vilket skulle vara positivt på många sätt. Byte av lokaler och större elevantal skulle bidra till en positiv utveckling för Töreboda kommun anser vi.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se