Elektronisk rekvisition

Inför elektroniska rekvisitioner för inköp istället för "manuella" rekvisitioner i ett block, som skrivs under manuellt.

Hanteringen av manuella rekvisitioner är ineffektiv och omodern.
Elektronisk hantering skulle innebära förenkling, effektivisering, kvalitetssäkring, besparing och modernisering. Förhoppningsvis en tydligare koppling mellan faktura och rekvisition så kommunerna kan följa upp vilka inköp som saknat rekvisition. Genom att kolla vilka företag vi har avtal med och vilka inköp som haft vi haft rekvisition till (ett av alternativen krävs i Karlsborgs kommun) så kan man fånga upp vilka "otillåtna" köp som gjorts.
Nyttan är för den som ska köpa in något samt den som ska skriva under rekvisitionen samt det företag som inköpet sker ifrån. Idag är det ofta krångligt att få en rekvisition snabbt om man är ute på fältet och behöver något akut. Med teknikens hjälp skulle det underlätta. Även den som ska kontera och beslutsattestera fakturan har förhoppningsvis nytta av detta då det idag sällan sammankopplas rekvisition med fakturan.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se