Elektronisk graffiti

Huvudsyfte att ungdomar ska skapa graffiti eller uttrycka sig på ett nytt sätt genom ny teknik.

Ungdomar/medborgare styr vad som visas, det är nytt! Från tex. en mobilapp skapa ett konstverk (från befintlig ”graffitiapp” eller egen utvecklad (öppet API)), dator/kamera. Kommunen agerar ”filter” t ex text får bara vara på vissa språk. Fungerar som ett bildspel som lever en dag, en vecka?

Ger ökad medborgardialog, kan även vara dubbelriktad dialog  och nöjdare medborgare. Blir dialog med grupper som vi inte brukar ha dialog med. Om positivt i media bygger det varumärke.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se