DSK Mariestad

En trygg mötesplats för barn och unga inom autismspektrum och som är intresserade av datorspel och gameing.

En trygg mötesplats för barn och unga inom autismspektrum och som är intresserade av datorspel och gameing.

DSK Mariestad är en verksamhet för barn och unga med diagnos inom autismspektrum och som har hemmasittandeproblematik. Personalen har stor kunskap om datorspel och funktionsvariationer. I DSK Mariestad möts barn och unga kring ett gemensamt intresse i en trygg miljö. På så vis bryter vi deras isolering, stärker deras självkänsla och breddar deras nätverk. Samtidigt avlastar vi vårdnadshavarna på ett nytänkande sätt. Vi arbetar med små grupper där de unga umgås på sina egna villkor. Vi anpassar sammansättningen av grupper efter deras behov i den mån det går. 

DSK Mariestads grundidé är att:
• Bygga verksamheten utifrån de ungas gemensamma intresse: datorspelande.
• Skapa en kravlös och trevlig mötesplats för högfungerande barn och unga som har autismdiagnos och hemmasittandeproblematik.
• Ge de unga en chans att träna på socialt samspel i en trygg miljö.

DSK Mariestads syfte är att:
• Stärka den ungas sociala nätverk • Uppmuntra till självständighet och kontakter utanför hemmet
• Ge den unga en givande och kravlös aktivitet vid sidan av den dagliga rutinen.
• Skapa en tillhörighet och få den unga att känna sig delaktig i ett större sammanhang.
• Skapa intresse hos den unga för att för att umgås med andra och bygga upp sin självkänsla och sociala färdigheter.
• Få den unga att även bli intresserad av andra aktiviteter utifrån datorspelandet och tryggheten i gruppen.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se