Digitalisering - App av materialet "Hitta rätt"

En App med materialet Hitta rätt, ett metodmaterial framtaget av Göteborgs stad för att arbeta systematiskt med integration av ensamkommande barn och ungdomar.

Materialet som består av en pärm med ca 100 arbetsblad innehåller info om allt från arbetsförmedling till vårdcentral med medföljande diskussionsfrågor och hade passat utmärkt i ungdomarnas mobiler.

Det är enklare att ha en app i telefonen istället för en pärm med arbetsblad.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se