Digital signering av protokoll och övriga dokument

Signera protokoll (justering av ledamöter), skriva under tjänsteskrivelser och andra dokument mm digitalt, istället för att manuellt skriva signaturer manuellt.

Tidspesparande, exempelvis vid justering av protokoll behöver ledamöter inte ta sig in till kontoret utan kan sitta hemma och göra sin signatur. Att tjänstemän kan dela handlingar (skicka eller publicera) med "äkthetsbevis" utan att behöva scanna in med manuell signatur, exempelvis beslutsexpediering av protokoll och andra beslut.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se