Bredare medborgardialog med hjälp av teknik?

I centrum finns TV-apparater som rullande visar olika information. Kan dessa informera om medborgardialoger? Kan plattor finnas ute på platser som besöks av många, t ex simhall och bibliotek, där medborgare enkelt kan svara på en enkätfråga, t ex genom en glad eller ledsen smiley?

Vårt arbete blir mer inkluderande om fler får tycka till. Personal som ska anordna medborgardialoger har också nytta av olika kanaler för att genomföra detta.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se