App för Skaraborgs skolor

En App där varje skola själv väljer vilken information som ska nå ut till personal, elever och/eller vårdnadshavare.

Informationen kan t ex. vara veckans matsedel, förseningar med skolbuss eller viktig information som eventuella hot med evakuering som följd. Ett sätt att nå ut med information till personal, elever och vårdnadshavare snabbt. Att ringa runt till samtliga är ju uteslutet så då återstår ett inlägg på vår Läroplattform med avisering till e-post. E-post läser nog de flesta säkert någon gång under dagen på jobb/fritid men om jag går till mig själv så läser jag inte min privata e-post varje gång den plingar till. Det är för mycket skräppost och reklam till den.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se