AI+teckenspråk+animation

En tjänst som med hjälp av AI skapar en animerad översättning med hjälp av kortare animationer av de olika teckningsrörelserna.

Tjänsten skulle göra det enkelt och få ner kostnaderna knutna till att översätta allt videomaterial till talspråk. Detta hade tagit bort kostnader för tolkar vid varje videoproduktion, förenklat möjligheten att ta fram egna videos och potentiellt bli en inkomstkälla. Om flera kommuner under ledning av Skaraborgs Kommunalförbund kan gå samman har vi möjlighet att ge detta som uppdrag till en extern programmeringspartner.


Tjänsten hade även möjliggjort att på ett effektivt sätt följa de nya direktiven och göra vardagen mer tillgänglig för de som är beroende av teckenspråk för att ta till sig information. 

De som idag är beroende av teckenspråk för att ta till sig information är de uppenbara som får stor nytta av detta, men även de övriga medborgarna drar nytta av pengarna som detta genererar samt uteblivna stora kostnader för bl.a. tolkning.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se