Inkomna idéer

Här presenteras de idéer som sedan starten i mars 2018 kommit in från Skaraborgs kommuner

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se