Utbildningstillfälle 3, 25/1 2018 Ledarskap för innovation

Den 25:e januari genomfördes det tredje tillfället i innovationsledarskapsutbildningen på Knistad Herrgård utanför Skövde.

Med en kraftig vind härjandes utanför fönstren samlades gruppen av enhetschefer på Knistad Herrgård för den tredje träffen i innovationsledarskapsutbildningen. Likt föregående tillfälle började Anna och Peter, Linköpings Universitet, med en resumé och återkoppling till de två tidigare utbildningarna. Därefter genomgicks körschemat och dagens tema presenterades – Chefers arbete och ledarskap.

Ämnet berördes utifrån olika vinklar. Första avstampet gjordes utifrån det breda perspektivet genom att titta på kulturella skillnader i ledarskapet. Ett exempel är maktdistansen mellan medarbetare och ledare. I Sverige är skillnaden liten, där samförstånd och diskussion råder. I många andra delar av välden är utgångspunkten den omvända.

Förmiddagen fortlöpte med nya insikter och kunskaper kring ledarskap och vilka egenskaper som krävs av en ledare, men också vad som skiljer ledare inom privat sektor mot de som är verksamma inom det offentliga. Teoripassen växlades med gruppdiskussioner där deltagarna fick reflektera över sina egna organisationer, roller och medarbetare.

Innan det var dags för lunch fick gruppen tips om såväl svenska som internationella forskare, vilka skrivit en rad avhandlingar, böcker och rapporter kring ledarskap och vilka perspektiv som ryms inom begreppet.  

Eftermiddagspasset började med att enhetscheferna presenterade hur man arbetat vidare med sina respektive projekt i hemkommunen. Samtliga chefer hade reflekterat över sitt projekt, redogjort för det i hemkommunen men också hunnit med en hel del konkret arbete.

”Jag hör mycket som är nytt, nyttigt och kommer bli nyttiggjort och det ska bli riktigt intressant att följa det här arbetet vidare, reflekterade Peter Nilsson efter presentationerna av projekten”

- Peter Nillson, LiU, reflekterar över projekten utifrån SKLs definition av innovation -

Gruppens andra hemuppgift var att intervjua en medarbetare utifrån huvudfrågan; Vad behöver du för att kunna bidra med din innovativitet i verksamheten? Deltagarna delades först in i mindre grupper där man diskuterade sina resultat innan det presenterades för hela gruppen.

Anna och Peter rundade sedan av dagen genom att redogöra för nästa hemuppgift, som blir att föra en dagbok i syfte att synliggöra det egna arbetet som chef, och på så sätt kunna skaffa sig underlag för att identifiera handlingsutrymme och prioriteringar.

”Roliga dagar. Vid vartenda tillfälle suger jag åt mig informationen som en svamp.”

Lagom till klockan 16 hade vinden mojnat i styrka och dagen rundades av med positiva omdömen från samtliga deltagare. Närmast i tiden följer ett separat utbildningstillfälle för såväl enhetschefer som delprojektledare, då gästas Skaraborgs Innovationssluss av SKL som informerar om Innovationsguiden. I slutet på mars är det sedan dags för utbildningstillfälle fyra och 26:e april avslutas 2017-2018 års utbildning med presentation av projektarbetena i Mariestad. 

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se

organisationsnummer: 222000-2188

Länkar och information

Följ Skaraborgs Kommunalförbund