Avslutade projekt

Ett av Skaraborgs Kommunalförbunds prioriterade områden är att driva projekt som har til syfte att främja samordning och /eller samverkan inom områdena tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd.
På denna sida finns en beskrivning och material från avslutade projekt.