Avslutade projekt

Ett av Skaraborgs Kommunalförbunds prioriterade områden är att driva projekt som har til syfte att främja samordning och /eller samverkan inom områdena tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd.
På denna sida finns en beskrivning och material från avslutade projekt

 

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se

organisationsnummer: 222000-2188

Länkar och information

Följ Skaraborgs Kommunalförbund