Två personer som går på en parkväg utmed vattnet

Vårdsamverkan Skaraborg

Vårdsamverkan Skaraborg är en samverkansgrupp mellan Skaraborgs Sjukhus, Primärvård Skaraborg, Folktandvården, Habilitering & Hälsa och Skaraborgs Kommunalförbund

Gruppens syfte är att nå en effektiv vårdsamverkan i frågor som berör samtliga parter. Målet är att berörda vårdtagare och patienter skall uppleva vårdinsatserna som en helhet utan gränser.

På Vårdsamverkan Skaraborgs webb kan du läsa mer om hur vi samverkar inom gruppen.