Flicka i skolmatsal håller fram tallrik med mat

Känsla för mat och prat

Känsla för mat och prat, är en ny webbutbildning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Den är i två avsnitt med föreläsningar och dialogfrågor. Utbildningen är kostnadsfri och ni kan använda den för samtlig personal i flera arbetsgrupper på en och samma gång för att öka samverkan.

Denna webbutbildning har i ett avsnitt, en föreläsning med livsstilsprofessor Mai-Lis Hellénius. Hon pratar om nya rön när det gäller kost. Konceptet erbjuder tre frågor att diskutera efter avsnittet, gärna i grupper.

I det andra avsnittet föreläser retorikkonsult Jonna Nyberg på temat ”Att förstå och göra sig förstådd”. Avsnittet avslutas med tre frågor som kan diskuteras i grupper.

Utbildningen vänder sig till kostpersonal, pedagoger, chefer, elevhälsa och andra som jobbar med barn och unga.

Ta del av utbildningen här!