Ett barn bärs på ryggen av ett större barn, bild i motljus

Friska barn i Skaraborg – övervikt och fetma bland barn och unga går att förebygga

Andelen barn och unga som har övervikt är idag fler än någonsin tidigare. Övervikt och fetma påverkar både den fysiska och mentala hälsan negativt. I Skaraborg kraftsamlar vi för att minska antalet barn och unga med fetma och övervikt.

Friska barn i Skaraborg är ett arbete för att minska och förebygga övervikt och fetma bland barn och unga. Vi vill med arbetet skapa miljöer runt barnen som gör det enkelt att göra hälsosamma val. 

Samverkan är viktigt för att nå resultat i arbetet, därför har vi en bred referensgrupp. I den ingår centrala barnhälsovården, Skaraborgssjukhus, elevhälsan, Högskolan i Skövde, Skaraborgs Kommunalförbund och Skaraborgsenheten avdelning för Socialhållbarhet. 

Vi har i vårt arbete varit på studiebesök i Seinäjoki, Finland, arrangerat utbildningsdagar, haft samverkansworkshops i sex kommuner samt varit medarrangörer till konferensen ”Sätt Skaraborgs skolor i rörelse”. 

Läs gärna mer på Västra Götalandsregionen.