Strategisk Utvecklingsgrupp Nätverk

Strategiska utvecklingsgruppen (StrUg) består av utvecklingsledare eller motsvarande, som arbetar med kvalitetsfrågor inom socialtjänst och vård- och omsorg i Skaraborgs 15 kommuner. Kommunrepresentanterna ska aktivt medverka i det gemensamma utvecklingsarbetet. Uppdraget innebär att företräda sin kommun, förankra arbetet och vara kommunens kommunikations- och informationskanal. 

Strategiska utvecklingsgruppen verkar för:

 • Kunskapsbyggande och erfarenhetsutbyte.
 • Utveckla och stimulera till en evidensbaserad praktik
 • Vara stödjande till kommunernas behov av samverkan kring och analys av nationell statistik
 • Vara stödjande till kommunernas behov av utveckling av kvalitetssystem 
 • Utgöra utredningsgrupp för särskilda uppdrag initierade från socialchefsgruppen
 • Arbetsgruppen träffas minst 4 ggr/år

 

Ordförande 2019 är Marie Jarnelid, Grästorp och vice ordförande är Christel Bergström, Skövde.

Mötestider 2019

 • 8 februari
 • 29 mars
 • 24 maj
 • 13 september
 • 29 november