Strategisk Utvecklingsgrupp Nätverk

Strategiska utvecklingsgruppen (StrUg) består av utvecklingsledare eller motsvarande, som arbetar med kvalitetsfrågor inom socialtjänst och vård- och omsorg i Skaraborgs 15 kommuner. Kommunrepresentanterna ska aktivt medverka i det gemensamma utvecklingsarbetet. Uppdraget innebär att företräda sin kommun, förankra arbetet och vara kommunens kommunikations- och informationskanal. 

Strategiska utvecklingsgruppen verkar för:

  • Kunskapsbyggande och erfarenhetsutbyte.
  • Utveckla och stimulera till en evidensbaserad praktik
  • Vara stödjande till kommunernas behov av samverkan kring och analys av nationell statistik
  • Vara stödjande till kommunernas behov av utveckling av kvalitetssystem 
  • Utgöra utredningsgrupp för särskilda uppdrag initierade från socialchefsgruppen
  • Arbetsgruppen träffas minst 4 ggr/år