Strategisk Utvecklingsgrupp

Strategiska utvecklingsgruppen (StrUg) består av utvecklingsledare eller motsvarande, som arbetar med kvalitetsfrågor inom socialtjänst och vård- och omsorg i Skaraborgs 15 kommuner. Kommunrepresentanterna ska aktivt medverka i det gemensamma utvecklingsarbetet. Uppdraget innebär att företräda sin kommun, förankra arbetet och vara kommunens kommunikations- och informationskanal. 

Strategiska utvecklingsgruppen verkar för:

 • Kunskapsbyggande och erfarenhetsutbyte.
 • Utveckla och stimulera till en evidensbaserad praktik
 • Vara stödjande till kommunernas behov av samverkan kring och analys av nationell statistik
 • Vara stödjande till kommunernas behov av utveckling av kvalitetssystem 
 • Utgöra utredningsgrupp för särskilda uppdrag initierade från socialchefsgruppen
 • Arbetsgruppen träffas minst 4 ggr/år

 

Ordförande 2018 är Maria Wänerstig, Tidaholm och vice ordförande är Marie Jarnelid, Grästorp.

Mötestider 2018

 • 9 februari
 • 6 april
 • 1 juni
 • 31 augusti
 • 19 oktober
 • 30 november