Psykisk hälsa/missbruk/beroende Nätverk

Nätverket arbetar med omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte, brukarinflytandefrågor och gemensamma utbildningsinsatser. Aktuella frågor är

  • utveckling av digitala hjälpmedel,
  • nya Nationella Riktlinjer och
  • Individens Behov I Centrum (IBIC)
  • Handlingsplan Psykisk hälsa 2018-2020
  • Yrkestitlar


Nätverket diskuterar också samarbetsfrågor med vårdgrannar och kan lyfta frågor till vårdsamverkan.

Representanter/deltagare är chefer inom socialtjänsterna socialpsykiatriska verksamheter i Skaraborgs femton kommuner.

Ordförande 2018 är Brita Göhlin, enhetschef vuxenheten, Skara.

Mötestider 2018

  • 5 februari
  • 23 april
  • 17 september
  • 12 november