Socialchefsgruppen

Socialchefsgruppen

Socialcheferna i Skaraborg träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning och strategisk utveckling inom det sociala området. Frågorna spänner över hela socialtjänstens område och vård- och omsorgsområdet.

Ärenden aktualiseras av socialchef, ledamot i beredning eller av Kommunalförbundet via samordnare.