Nätverk Barn- och Unga

Nätverk under Skaraborgs Kommunalförbund, utvecklingsområde Välfärd, ska bidra till utveckling av socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården i Skaraborg. Syftet är att agera tillsammans för att kunna agera mer kraftfullt på lokal, delregional och regional nivå i enlighet med den regionala samverkans- och -stödstrukturen.

Nätverket består av deltagare med ett tydligt mandat att företräda sin kommun, oavsett befattning i hemkommunen. Kommunrepresentationen beslutas av förvaltningschefen.

Medlemmar i nätverket består av chefer inom område barn- och unga från socialtjänsten i Skaraborgs 15 kommuner.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se

organisationsnummer: 222000-2188

Länkar och information

Följ Skaraborgs Kommunalförbund