Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska-nätverk

Mas-gruppen består av Mas från respektive kommun i Skaraborg.

Mas-gruppens specialistfunktion behövs främst i vårdsamverkansarbetet för att

 • säkra det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget utifrån varje målgrupp,
 • i kommande vårdprogramsarbeten tillsammans med VGR,
 • vara remissinstans och medverka i framtagande av gemensamma skrivningar för länsövergripande avtal och rutiner, ex HSA, APODOS, Pascal, NPÖ, dokumentationssystem m fl.
 • vara socialchefsgruppens/tjänstemannaberedningens ”förankringsyta” för de frågor i vårdsamverkansarbetet där patientsäkerhet, kompetens- och kvalitetsfrågorna inom hälso- och sjukvården måste beaktas ur ett kommunalt perspektiv. 

 

Mas-gruppen ska representeras i Västkoms/VGR:s ”undergrupper” i det länsövergripande samarbetet  då gränssnittsfrågorna ska bevakas ur ett patientsäkerhetsperspektiv och för att säkerställa vilken huvudman som är ansvarig för att patienten får rätt vård och behandling.

Mas-gruppens mötestider 2019

 • 1 februari
 • 1 mars
 • 5 april
 • 3 maj
 • 5 juni
 • 6 september
 • 4 oktober
 • 8 november
 • 6 december