Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska-nätverk

Mas-gruppen består av Mas från respektive kommun i Skaraborg.

Mas-gruppens specialistfunktion behövs främst i vårdsamverkansarbetet för att

  • säkra det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget utifrån varje målgrupp,
  • i kommande vårdprogramsarbeten tillsammans med VGR,
  • vara remissinstans och medverka i framtagande av gemensamma skrivningar för länsövergripande avtal och rutiner, ex HSA, APODOS, Pascal, NPÖ, dokumentationssystem m fl.
  • vara socialchefsgruppens/tjänstemannaberedningens ”förankringsyta” för de frågor i vårdsamverkansarbetet där patientsäkerhet, kompetens- och kvalitetsfrågorna inom hälso- och sjukvården måste beaktas ur ett kommunalt perspektiv. 

 

Mas-gruppen ska representeras i Västkoms/VGR:s ”undergrupper” i det länsövergripande samarbetet  då gränssnittsfrågorna ska bevakas ur ett patientsäkerhetsperspektiv och för att säkerställa vilken huvudman som är ansvarig för att patienten får rätt vård och behandling.

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se

organisationsnummer: 222000-2188

Länkar och information

Följ Skaraborgs Kommunalförbund