IFO Nätverk

Övergripande mål

Nätverket ska bidra till utveckling av socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården i Skaraborg. Genom att agera tillsammans blir vi starkare på såväl lokal som regional nivå. Här lyfts främst gemensamma, sektorsövergripande frågor som inte ryms naturligt inom området barn, unga och vuxna. Dessa kan vara utvecklingsfrågor kring försörjörjningsstöd och våld i nära relationer.  

Nätverket består av deltagare med ett tydligt mandat att företräda sin kommun, oavsett befattning i hemkommunen. Kommunrepresentationen beslutas av förvaltningschefen.

Medlemmar i IFO-nätverket består av chefer från socialtjänsten i Skaraborgs 15 kommuner.