Nätverk Funktionsnedsättningar

Nätverk Funktionsnedsättningar bidrar till ett gemensamt utvecklingsarbete inom kommunernas LSS-verksamheter riktade till vuxna. Nätverket består av deltagare med ett tydligt mandat att företräda sin kommun, oavsett befattning i hemkommunen. Kommunrepresentant beslutas av förvaltningschefen.

Nätverk Funktionsnedsättning består av chefer från socialtjänsten i Skaraborgs 15 kommuner. Ordförande 2019 är Ann-Sofi Söderberg, avdelningschef för personer med funktionsnedsättning, Vård och Omsorg, Skövde.

Genom nätverket arbetar kommunerna bland annat med

  • omvärldsbevakning
  • erfarenhetsutbyte
  • brukarinflytande
  • kompetensförsörjning och
  • handledning för LSS-handläggare.