Nätverk eHälsa

Nätverket för eHälsa består av personal med uppdrag att utveckla eHälsa och digitalisering i Skaraborgs 15 kommuner. Nätverket ska bestå av deltagare med ett tydligt mandat att företräda sin kommun, oavsett befattning i hemkommunen. Kommunrepresentationen beslutas av Socialtjänstens förvaltningschef.

Genom forumet arbetar kommunerna med

  • omvärldsbevakning,
  • VästKom eSamhället & Digitalisering
  • erfarenhetsutbyte och
  • våra fem identifierade utvecklingsområden utifrån självskattningsinstrumentet LIKA- socialtjänst.

 

 

 

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se

organisationsnummer: 222000-2188

Länkar och information

Följ Skaraborgs Kommunalförbund