eHälsa Nätverk

Nätverket för eHälsa består av personal med uppdrag att utveckla eHälsa och digitalisering i Skaraborgs 15 kommuner. Nätverketska bestå av deltagare med ett tydligt mandat att företräda sin kommun, oavsett befattning i hemkommunen. Kommunrepresentationen beslutas av Socialtjänstens förvaltningschef.

Ordförande  2018 är Lotta Fredriksson, IT-utvecklare, Social & Arbetsmarknad, Lidköpings kommun.

Genom forumet arbetar kommunerna med

 • omvärldsbevakning,
 • VästKom eSamhället & Digitalisering
 • erfarenhetsutbyte och
 • våra fem identifierade utvecklingsområden utifrån självskattningsinstrumentet LIKA- socialtjänst.

 

Mötestider 2019

 • 22 februari
 • 29 mars
 • 12,26 april
 • 10 maj
 • 30 augusti
 • 11 oktober
 • 13 december

 

 

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se