Nätverk eHälsa

Nätverket för eHälsa består av personal med uppdrag att utveckla eHälsa och digitalisering i Skaraborgs 15 kommuner. Nätverket ska bestå av deltagare med ett tydligt mandat att företräda sin kommun, oavsett befattning i hemkommunen. Kommunrepresentationen beslutas av Socialtjänstens förvaltningschef.

Genom forumet arbetar kommunerna med

  • omvärldsbevakning,
  • VästKom eSamhället & Digitalisering
  • erfarenhetsutbyte och
  • våra fem identifierade utvecklingsområden utifrån självskattningsinstrumentet LIKA- socialtjänst.