Äldre Nätverk

Övergripande mål

Nätverket ska bidra till utveckling av socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården i Skaraborg. Genom att agera tillsammans blir vi starkare på såväl lokal som regional nivå. 

Nätverket består av deltagare med ett tydligt mandat att företräda sin kommun, oavsett befattning i hemkommunen. Kommunrepresentationen beslutas av förvaltningschefen.

Medlemmar Forum Äldre består av chefer från socialtjänsten i Skaraborgs 15 kommuner. Ordförande 2018 är Gunilla Carlsson, enhetschef Äldreomsorg, Essunga kommun.

Mötestider 2018

  • 17-18 januari
  • 23 februari
  • 25 maj
  • 7 september
  • 19 oktober
  • 30 november