Organisation och styrning

I bifogade länkar i höger marginal återfinns information om viktiga samarbetspartners samt Skaraborgs Kommunalförbunds styrande dokument. Här finns även information om hur ärenden flödar mellan kommuner, Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götaland och nationellt.

Beredning Välfärd

Beredningen för Välfärdsutveckling utgörs av nätverket med ordföranden i medlemskommunernas social- och omsorgsnämnder samt en ledamot ur styrelsen.

Beredning Välfärd träffas reglebundet och hanterar gemensamma frågor. Det kan handla om informations- och erfarenhetsutbyte, men även om ställningstagande till en gemensam rekommendation eller sambruk av gemensam verksamhet.

Ordning Beredning Välfärd
(se också Instruktion för Beredningarnas utskott i höger marginalen).

Ansvar för att ärenden kommer på bordet har samtliga ledamöter i Beredningen, Socialchefsgruppen och Kommunalförbundet via samordnare. Ärenden ska anmälas till samordnare inför arbetsutskottets möte. Ärenden som kommer upp som Övrig fråga ska vara undantag vid Beredningens möten. Beredningen kan adjungera resurspersoner, men inte använda ersättare.

Ordning Beredning Välfärds presidium

Presidiet består av ordförande och vice ordförande Beredning Välfärd, ordförande för Socialchefsgruppen samt samordnare Välfärdsutveckling. Presidiet möts en vecka innan Beredningen i Skaraborgs Kommunalförbunds lokaler eller/och via Skype.

Syftet med arbetsutskottet är att

 • bereda ärenden till Beredningen
 • avgöra om ärenden kan skickas som information istället för att tas upp på möte
 • avgöra om ärenden som tas upp är informationsärenden, dialogärenden eller
  beslutsärenden
 • avgöra vem som är föredragande
 • vid behov tidsavgränsa ärenden

Ordförande Beredning Välfärd 2018 är Anna-Karin Skatt, Tidaholm och vice ordförande är Bengt Andersson, Tibro.

Beredning Välfärds mötesdatum 2018

 • 2 februari
 • 20 april
 • 17 augusti
 • 12 oktober
 • 9 november

 

Nätverk Välfärdsutveckling

Det finns ett flertal nätverk bestående av tjänstemän inom socialtjänst och vård- och omsorg.

Nätverken träffas kontinuerligt för erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning och dialog om gemensamma satsningar som kan bidra till en socialt hållbar utveckling inom Skaraborg.

Att medverka i ett nätverk är ett förtroendeuppdrag där medverkande representerar sin kommun och sitt verksamhetsområde med stora möjligheter att påverka utvecklingen. Nätverken har under årens lopp visat sig framgångsrika just genom att så många kommuner verkar i samma riktning. Mer information om de olika nätverken återfinns i vänster marginal.