Studie "Tänk om vi hade pratat med varandra"

Tänk om vi hade pratat med varandra – en studie som vill undersöka hur samverkan fungerar runt enskilda personer. Målet för samverkan är en sömlös vård, men hur upplevs det för den enskilda?

Studien

Studien, utförd genom Samverkansgruppen vuxna psykiatri och missbruk, har utgått från åtta personers upplevelse av vården. Samtliga hade en psykisk ohälsa som lett till ett flertal inskrivningar i psykiatriska heldygnsvård. En genomgående ambition har varit att lyfta blicken från det lokala perspektivet och göra resultaten generaliserbara.

Är du intresserad av att veta mer och läsa rapporten i sin helhet återfinns information i höger marginal.