Ensam

FoU-rapport 2014:1 Socialmedicinsk samverkan mellan huvudman för personer med missbruks- och beroendeproblem i Götene kommun

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se