De är egentligen som min familj här

FoU-rapport 2014:2 En studie om ensamkommande flyktingbarns och ungdomars varaktiga relationer i Sverige

Skaraborgs Kommunalförbund

Box 54

541 22 Skövde

Besöksadress: Kaplansgatan 16 A

Telefon: 0500-49 72 00

e-post: info@skaraborg.se

organisationsnummer: 222000-2188

Länkar och information

Följ Skaraborgs Kommunalförbund