Flytbojar i båthamn

FoU - Socialtjänst

FoU innebär i detta sammanhang Forskning och Utveckling (FoU). Den pratiska verksamheten ska stå i förgrunden för detta arbete.

Så här arbetar vi med FoU

Utvecklingsarbetet som inkluderar FoU sker i huvudsak i de nätverk som beslutats av Socialchefsgruppen; Äldre, Barn/Unga, Psykisk hälsa/missbruk, Funktionsnedsättningar,  samt nätverk för Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor och Strategisk utveckling.

Målsättning

  • Att ha fokus på samverkan vilket innebär att identifiera och lyfta fram mellankommunala samverkansfrågor som är relevanta för Socialtjänsten i Skaraborg.
  • Att sprida kunskap om erfarenheter och resultat genom nätverksarbete och arbetsgrupper.
  • Att stimulera, stödja och bedriva gemensamma verksamhetsnära utvecklings- utvärderings- och utbildningsprojekt inom Socialtjänsten i Skaraborg.

 

FoUII Vårdsamverkan

Skaraborgs Kommunalförbund är en del av Vårdsamverkan Skaraborg. Tillsammans har parterna bildat FoUII Vårdsamverkan Skaraborg. FoUUI Vårdsamverkan Skaraborg är ett nätverk för samverkan inom forskning och utveckling till stöd för styrgrupp Vårdsamverkan Skaraborg. Nätverket är sammansatt av representanter från vård och omsorg och akademin. 

Syftet är att stödja och utveckla forskning, utveckling, utbildning och innovation (FoUUI) som bidrar till ett personcentrerat arbete över organisationsgränserna för samtliga samverkansspår i Vårdsamverkan Skaraborg. Forskningsfrågorna utgår från aktuella behov och utmaningar som identifierats i verksamheterna.

I uppdraget ingår ansvar för att:

  • I dialog med samtliga samverkansspår inom vårdsamverkan Skaraborg, underlätta och stödja framtagandet av strategiska FoUUI projekt
  • Synkronisera och integrera de olika FoUUI projekten för att ta tillvara synergieffekter
  • Bevaka FoUUI frågor lokalt, regionalt och nationellt
  • Bidra till ökad samverkan inom FoUUI området och verka för ett kunskapsbaserat förhållningssätt och evidensbaserad vård och omsorg

 

I menyn finns mer information om hur utvecklingsområde välfärd arbetar med dessa frågor.